Քիմիա

Երկաթին  բնութագրական  չէ  հետևյալ  ֆիզիկական  հատկությունները 1.էլեկտրահաղորդականությունը 2.մետաղական  փայլը 3.սովորական  պայմաններում  հեղուկ  վիժակը 4.ջերմահաղորդականությունը 2.Հաստատեք համապատասխանություն հետևյալ նյութերի ու դրանց … Continue reading Քիմիա

Տնային առաջադրանք

Տրված հավաքական գոյականներից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛րդրանք դնելով եզակի և հոգնակի թվերով: Ամբոխ — Ամբոխը չէր լսում նրա ճառը: Ամբոխները այնքան շատ էին, որ մարդիկ ճանապարհը դարձրել էին անանցանելի: ոհմակ — … Continue reading Տնային առաջադրանք