Տափակ որդեր

Առաջին եռաշերտ կենդանիներն են։ Երրորդ սաղմնային թերթիկը՝ մեզոդերմըներկայացված է պարենքիմայով և առանձին մկանային հյուսվածքով (աղեխորշավորներնունեն ծածկույթամկանային և մարսողամկանային ամբողջական հյուսվածքներ)։ … Continue reading Տափակ որդեր

Սպիտակ Պլանարիա

Սպիտակ Պլանարիա, 1-2 սմ երկարությամբ, տերևաձև մարմնով որդ։ Ապրում է լճակներում, գետերի տակին։ Վարում է մեծ մասամբ թաքնված կենսակերպ։ Պլանարիա կարելի է գտնել քարերի, ջրի մեջ գտնվող տերևների, կոճղերի ստորին մասում։ Պլանարիայի … Continue reading Սպիտակ Պլանարիա

Բնություն

Բույսերի թագավորությունը ընդգրկում է երկև ենթաթագավորություն՝ բարձրակարգ և ստորակարգ բույսերի, որոնք իրարից տարբերվում են կենսագործունեության և վեգետատիվ մարմնի կառուցվածքի յուրահատկություններով: … Continue reading Բնություն

Կենսաբանություն

Բազմաբջիջ օրգանիզմների հիմնական խմբերից մեկը, որը ներառում է իր մեջ մամուռներ, պտերանմաններ, ծաղկավոր բույսեր, մերկասերմեր, ձիաձետեր, գետնամուշկեր։ Բույսերի շարքին են պատկանում նաև ջրիմուռները կամ նրանց խմբերից որոշները։ … Continue reading Կենսաբանություն