Ուղղագրական վարժություններ

ձ-ծ-ց 1) արձակ, բարձր, փոցխ, ընթացք 2) արցունք, դեղձան, փորձ, արձան 3) բարձ, դերձակ, հարձակվել, դաղձ 4) դեղձանիկ, պախուրց, օձաձուկ, վրձին ղ-խ 1) զմրուխտ, դրախտ, դեղձ, աղքատ 2) կխտար, պանդուխտ, վախճան, գաղտնի 3) բախտ, թխկի, բողկ, խրոխտ 4) սանդուղք, խեղդել, շախկապ, եղբայր ռ-ր 1) քաշկրտել, փարթամ, հուռթի, քառասուն 2) արթուն, արհամարհել, կրծել, եղերական 3) կոխկ-տել, կտրտել, պառկել, գրգիռ 4) մրմուռ, բարբառ, գառնուկ, խրճիթ  օ-ո 1) մեղմօրոր, հանրօգուտ, ոսկեզօծ, անօդ 2) այսօր, անոթ, օրեցօր, առողջ 3) ապօրինի, օրըստօրե, վատորակ, հայորդի 4) բարորակ, արագոտն, ամենօրյա, պարզորոշ … Continue reading Ուղղագրական վարժություններ

Բայեր

Առարկայի գործունեություն ցույց տվող բառերը կոչվում են բայեր։ Բայերը պատասխանում են ի՞նչ անել, ի՞նչ լինել հարցերին։ Բայական վերջավորություններն են ել,ալ։ … Continue reading Բայեր

Հայոց լեզու

Տրված բառերի սեռական հոլովը կազմիր, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր հոլովաձևերի տարբերությունը: Ծառ-ծառի սեղան-սեղանի ուսանող-ուսանողի րոպե-րոպեի գինի-գինու տիրուհի-տիրուհու այգի-այգեւ հոգի-հոգու օր-օրվա … Continue reading Հայոց լեզու

ԱԾական

Խմբավորիր ածականները ըստ առարկայի արտաքին հատկանիշիշ ,ըստ ներքին հատկանիշի, ըստ գույների, ըստ մարդու մտավոր և բարոյահոգեկան հատկանիշների։ Ուռուցիկ-արտաքին, կծու-, հեզ-բարոյական, խաժ-գույն, … Continue reading ԱԾական

Ածական

Ածականներ կոչվում են այն բառերը որոնք ցույց են տալիս առարկայի հատկանիշը և պատասխանում են ինչպիսի, որպիսի, որ հարցերին: Ածականները լինում … Continue reading Ածական