ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ ԵՒ ՄԵԿՈՒՍԻՉՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԴԱՇ

Ըստ էլեկտրական լիցքի հաղորդելու ունակության՝ նյութերը պայմանականորեն բաժանվում են էլեկտրականության հաղորդուչների և անհաղորդիչների : Հաղորդիչ են համարվում բոլոր մետաղները,հողը,աղերի և թթուների հիմքերի ջրային լուծույթները,նաև հաղորդիչ է համարվում մարդու մարմինը:Իսկ լավագույն հաղորդիչներից են արծաթը,պղինձը,ալյումինը:Անհաղորդիչ սն համարվում ՝էրբոնիտը,ռետինը,օդը,գազերը,կապրոնը,մետաքսը և այլն: Էլեկտրական երևույթների տևական ուսումնասիրությունները հաստատել են,որ լիցքավորված մարմինը օժտված է այլ մարմինների վրա ազդելու ունկուփյամբ:Այսպիսով լիցքավորված մարմինն իր շուրջը ստեղծում է էլեկտրական դաշտ,որի միջոցով էլ ազդում է մարմինների վրա: Մեր զգայաններով հնարավոր չէ անմիջականորեն ընկալել էլեկտրական դաշտը:Էլեկտրական դաշտի գոյության մասին կարեելի է դատել միայն ըստ նրա ազդեթությունների:Օրինակ՝ էլեկտրական դաշտը զադում է որոշակի ուժով դաշտում տեղադրված լիցքի վրա:Այսինքն՝ այն ուժը,որով էլեկտրական դաշտն ազդու է լիցքավորված մարմնի վրա,անվանում են էլեկտրական ուժ: Continue reading ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ ԵՒ ՄԵԿՈՒՍԻՉՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԴԱՇ

ատոմի կառուցվացք

Էլեկտրական երևույթները բացատրելու համար անհրաժեշտ է պարզել ատոմի կառուցվածքը: Այդ ուղղությամբ առաջին հայտնագործությունը կատարեց անգլիացի գիտնական Ջ.  Թոմսոնը: 1898 թվականին նա հայտնաբերեց ատոմի կազմի … Continue reading ատոմի կառուցվացք

Թելավոր ճոճոնակի տատանումների ուսումնասիրումը

Թելավոր ճոճոնակի տատանումների ուսումնասիրման համար անրաժեշտ պարագաները. Անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թել, ամրակալան ՝ կցորդիչով և թաթով, վարկյանաչափ սլաքով ժամացույց, … Continue reading Թելավոր ճոճոնակի տատանումների ուսումնասիրումը

Նյութի կառուցվածքը

Նյութի կառուցվածքի մասին Եթե ձեռքերով սեղմենք գնդակը, նրամեջ լցված օդի ծավալը կփոքրանա: Ուժ գործադրելով՝ կարելի էփոքրացնել նաև ռետինի կամ մոմիծավալը: Բայց ծավալիփոփոխությունը տեղի է ունենում ոչմիայն մեխանիկական ազդեցությանհետևանքով: Մասնիկները, որոնցից կազմված եննյութերը, կոչվում են մոլեկուլներ։ Հայտնի է, որ շաքարը կարելի է փշրել և շաքարի փոշի ստանալ, ցորենի հատիկները կարելի է … Continue reading Նյութի կառուցվածքը

Ազատ անկում

՝ Ազատ անկում: Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով: Դինամիկա: Ներածություն: Նյուտոնի առաջի օրենք: Նյուտոնի երկրորդ օրենք: Նյուտոնի երրորդ օրենք: Սովորել Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ.13-էջ20-ը … Continue reading Ազատ անկում

Ֆիզիկա

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում Մեխանիկական շարժումը դա ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում: … Continue reading Ֆիզիկա